Chikou Span là gì? - Điểm cân bằng của đồ thị Ichimoku

Chikou Span là một trong những thành phần quan trọng và cơ bản của đồ thị Ichimoku. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Chikou Span, vai trò của nó trong đồ thị Ichimoku, các ví dụ và so sánh, và cách áp dụng Chikou Span để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Chikou Span là gì?

Chikou Span là gì? - Điểm cân bằng của đồ thị Ichimoku

Chikou Span, hay còn được gọi là đường chạy lại, là một trong các chỉ báo xu hướng trong đồ thị Ichimoku. Nó được tính toán bằng cách lùi giá thị trường hiện tại về quá khứ một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, nếu ta cần tính toán Chikou Span cho đồ thị hàng ngày, chúng ta cần lùi giá thị trường hiện tại về 26 ngày trước đó. Kết quả của phép tính này sẽ là một đường cong màu xanh lam trên đồ thị Ichimoku.

Vai trò chính của Chikou Span là tạo ra một điểm cân bằng trên đồ thị Ichimoku. Nó cho phép người giao dịch xác định mức độ hỗ trợ hoặc kháng cự với giá thị trường hiện tại. Nếu Chikou Span cắt qua một đường giá trên đồ thị Ichimoku, điều này có thể được coi là một tín hiệu mua. Ngược lại, nếu Chikou Span cắt qua một đường giá từ trên xuống dưới, điều này có thể được coi là một tín hiệu bán.

Ví dụ và so sánh

Chikou Span là gì? - Điểm cân bằng của đồ thị Ichimoku

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Chikou Span trong đồ thị Ichimoku, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ sau:

Ví dụ 1

Giả sử bạn đang xem xét đồ thị cho một cổ phiếu công ty ABC. Trên đồ thị, bạn thấy rằng giá cổ phiếu đã vượt qua đường Kijun-Sen và Tenkan-Sen và đang tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, bạn muốn được xác định mức độ hỗ trợ tiếp theo. Bạn nhìn vào Chikou Span và nhận thấy rằng nó cắt qua giá từ dưới lên trên, cho thấy rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng lên.

Ví dụ 2

Giả sử bạn đang giao dịch trên đồ thị hàng ngày và cần xác định khi nào để bán một cổ phiếu công ty XYZ. Bạn nhìn vào đồ thị Ichimoku và nhận thấy rằng giá cổ phiếu đã vượt qua đường Senkou Span A và đang giao dịch trên đường Senkou Span B. Tuy nhiên, bạn muốn được xác định điểm kháng cự tiếp theo. Bạn nhìn vào Chikou Span và nhận thấy rằng nó cắt qua giá từ trên xuống dưới, cho thấy rằng giá cổ phiếu có thể sẽ giảm trong tương lai gần.

Lời khuyên

Chikou Span là gì? - Điểm cân bằng của đồ thị Ichimoku

Dưới đây là một số lời khuyên khi sử dụng Chikou Span trong giao dịch:

  1. Nếu Chikou Span cắt qua một đường giá trên đồ thị Ichimoku, điều này có thể được coi là một tín hiệu mua. Tuy nhiên, người giao dịch nên sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu này trước khi ra quyết định giao dịch.
  2. Nếu Chikou Span cắt qua một đường giá từ trên xuống dưới, điều này có thể được coi là một tín hiệu bán. Tuy nhiên, như với tín hiệu mua, người giao dịch nên sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu này trước khi ra quyết định giao dịch.
  3. Chikou Span có thể được sử dụng để xác định mức độ hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Khi nó cắt qua giá từ dưới lên trên, nó cho phép người giao dịch xác định mức độ hỗ trợ tiếp theo. Khi nó cắt qua giá từ trên xuống dưới, nó cho phép người giao dịch xác định mức độ kháng cự tiếp theo.
  4. Người giao dịch nên sử dụng Chikou Span kết hợp với các chỉ báo khác trong đồ thị Ichimoku để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Các chỉ báo này bao gồm Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A và B.

Kết luận

Chikou Span là một trong những thành phần cơ bản của đồ thị Ichimoku, giúp người giao dịch xác định mức độ hỗ trợ và kháng cự trong tương lai. Tuy nhiên, để sử dụng Chikou Span hiệu quả, người giao dịch nên kết hợp với các chỉ báo khác trong đồ thị Ichimoku và sử dụng chúng để xác nhận tín hiệu trước khi ra quyết định giao dịch.