Fakey là gì?

Fakey Là Gì Khái Niệm Về Một Loại Tin Tức Giả Mạo

Fakey là một mô hình nến đảo chiều được hình thành từ sự phá vỡ giả của mô hình nến Inside Bar. Nói cách khác, mô hình Fakey được tạo thành bởi 3 cây nến, bao gồm:

  • Cây nến mẹ (mother bar): Là cây nến đầu tiên trong mô hình, có thể là cây nến xanh hoặc đỏ, tùy thuộc vào xu hướng hiện tại.
  • Cây nến bên trong (inside bar): Là cây nến thứ hai trong mô hình, có giá mở cửa và giá đóng cửa nằm trong phạm vi giá của cây nến mẹ.
  • Cây nến đảo chiều (reversal bar): Là cây nến thứ ba trong mô hình, có màu sắc ngược với cây nến mẹ và có thân nến lớn hơn cây nến bên trong.

Mô hình Fakey được coi là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, vì nó cho thấy sự thay đổi tâm lý của thị trường. Khi giá phá vỡ lên trên cây nến bên trong, các nhà giao dịch thường sẽ mua vào, tin rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, cây nến đảo chiều sau đó cho thấy rằng các nhà giao dịch đã bị nhầm lẫn, và giá thực sự đang quay trở lại xu hướng giảm.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình Fakey giảm giá:

Cây nến mẹ: Xanh, tăng 10 pip
Cây nến bên trong: Đỏ, giảm 5 pip
Cây nến đảo chiều: Xanh, tăng 20 pip

Fakey Là Gì Khái Niệm Về Một Loại Tin Tức Giả Mạo

Trong ví dụ này, giá đang trong xu hướng tăng. Cây nến mẹ là một cây nến tăng mạnh, cho thấy xu hướng vẫn tiếp tục. Cây nến bên trong là một cây nến giảm nhỏ, không có ý nghĩa đáng kể. Tuy nhiên, cây nến đảo chiều là một cây nến tăng mạnh, cho thấy xu hướng đang đảo chiều thành giảm.

Cách giao dịch với mô hình Fakey

Có hai cách chính để giao dịch với mô hình Fakey:

  • Giao dịch theo hướng đảo chiều: Khi mô hình Fakey xuất hiện, nhà giao dịch có thể mở lệnh theo hướng đảo chiều của mô hình. Ví dụ, nếu mô hình Fakey giảm giá xuất hiện, nhà giao dịch có thể mở lệnh bán.
  • Giao dịch theo hướng tiếp tục: Khi mô hình Fakey xuất hiện trong một xu hướng mạnh, nhà giao dịch có thể mở lệnh theo hướng xu hướng đó. Ví dụ, nếu mô hình Fakey tăng giá xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh, nhà giao dịch có thể mở lệnh mua.

Dưới đây là một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Fakey:

  • Chỉ giao dịch khi mô hình Fakey xuất hiện trong một xu hướng rõ ràng. Nếu mô hình Fakey xuất hiện trong một thị trường đi ngang, thì khả năng đảo chiều là thấp.
  • Chờ đợi xác nhận từ cây nến tiếp theo. Cây nến đảo chiều thường là một cây nến mạnh mẽ, nhưng nhà giao dịch nên đợi cây nến tiếp theo để xác nhận xu hướng đảo chiều.
  • Sử dụng các công cụ hỗ trợ khác để tăng độ chính xác. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ khác như đường trung bình động, đường xu hướng,… để tăng độ chính xác của giao dịch.

Kết luận

Fakey là một mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận từ các thị trường biến động. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần lưu ý những điểm trên để hạn chế rủi ro.